Ver­di­en på Aker falt med 3,7 mil­li­ar­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Aker-kon­ser­nets verdi­jus­ter­te egen­ka­pi­tal falt med over 3,7 mil­li­ar­der kro­ner i and­re kvar­tal i år, ho­ved­sa­ke­lig på grunn av uro­en i olje­sek­to­ren. Ver­di­ned­gan­gen i det Kjell In­ge Røk­ke-kon­trol­ler­te in­du­stri- og in­ves­te­rings­sel­ska­pet er på 11,5 pro­sent i and­re kvar­tal – fra snaut 32,6 til drøye 28,8 mil­li­ar­der kro­ner. Jus­tert for ut­byt­te falt ak­sje­kur­sen 12,7 pro­sent i pe­rio­den. Hoved­in­dek­sen på Oslo Børs økte i sam­me pe­rio­de med 1,6 pro­sent. Ver­di­ned­gan­gen klart størst i Aker So­lu­tions, med 27 pro­sent i and­re kvar­tal. Aker BP falt 9 pro­sent, Kvær­ner med 6 pro­sent, mens Akas­tor økte ver­di­en med 6 pro­sent og Ocean Yield med 10 pro­sent. Kvar­tals­rap­por­ten vi­ser dess­uten at Aker-kas­sen ble over hal­vert – fra 4,3 til 2,1 mil­li­ar­der kro­ner .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.