10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. JULI 2007

●● Lars Re­me sik­ret seg den førs­te kø­lap­pen da Bystranbda Ave­ny ble solgt. Ennå er det nes­ten ett år til det fa­sjo­nab­le bo­lig­kom­plek­set er klart for inn­flyt­ting. – Jeg er godt for­nøyd, med­gir Lars Re­me, som ble til­delt kø­lapp nr 1 da 106 lei­lig­he­ter ble solgt i By­stran­da Ave­ny i juni i fjor. Ung­dom­mer fikk fett be­talt for å lig­ge opp til ni da­ger i kø for de at­trak­ti­ve bo­li­ge­ne i strand­kan­ten. Nå vi­ser det seg at man­ge av kjø­per­ne tjen­te gi­gant­bel løp på vi­dere­salg og ren spe­ku­la­sjon. Lars R Re­me vil ikke kom­men­te­re salgs­sum­men. Me Men 28-årin­gen sik­ret seg to lei­lig­he­ter på 44 og 1 110 kvad­rat­me­ter for om­lag åtte mil­lio­ner kron kro­ner. Fædrle­lands­ven­nen vet at bo­li­gen ble solgt med 1,8 mill. kro­ner i for­tje­nes­te, med and­re ord 200.000 kro­ner i for­tje­nes­te per natt i kø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.