25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. JULI 1992

●● Strand­vol­ley­ball er en for­holds­vis ny far­sott i Idretts-nor­ge. I hel­ga ble lan­dets størs­te tur­ne­ring ar­ran­gert på Hamre­san­den i regi av Hå­nes Vol­ley­ball­klubb. Al­le­re­de nes­te år kan det bli of­fi­si­elt nor­ges­mes­tersk mes­ter­skap i den­ne idretts­gre­nen. Sta­dig fle­re «van­li­ge» vol­ley­ball­spil­le­re går nå over til strand­vol­ley­ball. Es­pen Sør­bø fra Søgne og Kurt Olsen fra Randa­berg er ikke i tvil om hvil­ket vol­ley­ball­spill de tri­ves best med.– Man slip­per å være i en in­ne­luk­ket hall som stin­ker. I ste­det kan man være i fri­luft, i varmt vær og nær sjø­en. Fle­re kom­mer for å se på, og spil­let er mer show­pre­get. Og så er det dei­lig å s spil­le på sand, for­tel­ler gut­te­ne..

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.