Andreas Linde­bø Kvær­ner,

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Lil­le­sand. Hur­ra for Andreas som fyl­te 11 år 2. juli. Burs­da­gen fei­ret du sam­men med hele fa­mi­li­en på hyt­ta. Mor­mor og beste­far fra Lil­le­sand og far­mor og far­far fra Nord­kisa øns­ker deg en fort­satt god som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.