Ma­ri Bjer­land,

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Vennesla. Vi vil gra­tu­le­re vår flot­te, gode, snil­le og hjelp­som­me mam­ma, ma­ri med 80-års­da­gen i dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg se­ne­re. Man­ge klem­mer fra dine 12 barn, svi­ger­barn, barnebarn og olde­barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.