San­ne Ler­vik Stave­land,

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år ons­dag den 19. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.