QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor­dan skri­ves 50 med ro­mer­tall?

2. Kan en tro­en­de jøde spi­se mand­ler?

3. Hva be­tyr ut­tryk­ket «Bo­na fi­de»?

4. Hvil­ken tit­tel had­de Pe­ter den sto­re?

5. Hva he­ter troll­man­nen i ”Sver­det i ste­nen”?

6. Hvil­ket korn­slag gir den ly­ses­te og let­tes­te baks­ten?

7. Hvem spil­te ho­ved­rol­len i fil­men ”Fant” fra 1937?

8. Hva kal­les ris­tet brød med to­mat på ita­li­ensk?

9. Hvil­ket kunst­ner­navn tok Edith Gio­van­na Gas­sion?

10. Hvil­ket år skjed­de atom­kraft­ulyk­ken i Tsjer­no­byl?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.