Fo­kus Fo­to­klubb

Faedrelandsvennen - - TEMA -

hø­rer hjem­me i Song­da­len og er en ak­tiv klubb med ut­stil­lin­ger og kon­kur­ran­ser. Ble stif­tet i 2001 og har ca. 50 med­lem­mer.

Her er vin­ner­ne av høst­kon­kur­ran­sen der te­ma­et var fritt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.