Bjørn Ole Ny­borg Spits­ber­gen se­as­cape

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Bil­det er tatt i Ha­mil­ton­buk­ta på Sval­bard 23 juni på som­mer­en. Og stem­nin­gen i land­ska­pet ble nær­mest trolsk da mor­gen­tåka let­tet og ly­set kom frem. Et ufor­glem­me­lig øye­blikk.

Jury­en sier: Et flott vin­ter­land­skap med spen­nen­de lys. Blå­stik­ket i bil­det for­mid­ler en kald vin­ter­dag i ark­tisk kli­ma. Et godt bil­de å hvi­le øye på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.