Kjell Ivar Mortensen Rud­bjerg Knu­de 1

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Det­te bil­det er tatt seint på etter­mid­da­gen på Nord­vest­si­den av Dan­mark. Ven­tet til det ret­te ly­set kom. Lig­ger i nær­he­ten av Løn­st­rup. Verd å be­sø­ke.

Jury­en sier: Ny­de­lig lys og fin kom­po­si­sjon. Lin­jen fra ven­st­re side le­der blik­ket inn mot fy­ret. For­mid­ler en fin stem­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.