Rei­na øns­ket av Manchester City

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Manchester City hå­per å sik­re seg Na­po­li-mål­vak­ten Pe­pe Rei­na som re­ser­ve for la­gets nye første­keeper Eder­son.

Iføl­ge fle­re bri­tis­ke medi­er, der­iblant The Guar­di­an, har City til­budt Na­po­li 2,5 mil­lio­ner pund for span­jo­len. Det til­sva­rer 27 mil­lio­ner kro­ner.

Rei­na har ri­ke­lig med er­fa­ring fra Pre­mi­er League. Han spil­te over 250 se­rie­kam­per for Li­ver­pool i lø­pet av sine ni år i klub­ben mel­lom 2005 og 2014. I til­legg har 34-årin­gen spilt for Bar­ce­lo­na, Vill­ar­re­al og Bay­ern Mün­chen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.