Sei­ret på hjemme­bane tross ska­de

Faedrelandsvennen - - SPORT - IVAR GOGSTAD, for Ma­ra­ton­klub­ben

Abra­ham Sy­um var inn­stilt på å slå In­ter­sportjog­gens re­kord fra i fjor. En ska­de hind­ret ham, men han vant li­ke­vel med knapp mar­gin.

Abra­ham Sy­um, MHI, had­de som mål å slå Erik Udø Pedersen, Tjal­ve, sin re­kord fra i fjor, 11.42. Ca en kilo­me­ter fra mål fikk han en ska­de i hamst­rin­gen, men grei­de al­li­ke­vel å hol­de unna for Lars Aa­nen­sen, MHI, 12.27. Iføl­ge Abra­ham had­de han full kontroll og kom i mål på 12.26. Lars måt­te ta til tak­ke med nok en andre­plass. Enes­te mu­lig­het for å vin- ne, er å til­fø­re Abra­ham og Erik rotte­gift, iføl­ge Lars.

In­ter­sportjog­gen 2017 ble gjen­nom­ført tors­dag 13. juli, med god del­ta­kel­se, 242 lø­pe­re. Av dis­se var det re­kord­man­ge barn, hele 81, som del­tok ved å løpe den kor­te løy­pen, 2,5 km. I år ble det unna­gjort på re­kord­tid – det var bare at de førs­te kut­tet løy­pen med 1,5 km, og der­med fulg­te res­ten med – det var kun noen få som gjen­nom­før­te hele løy­pen.

Av kvin­ne­ne var det den­ne gan­gen over­ras­kel­sen fra Kons­mo, Kjer­sti Nord­strøm, som ble bes­te kvin­ne med 14.35, et styk­ke foran Inger D. Saanum, GE Health­ca­re, som fikk 14.39. Nor­malt lø- per hun ma­ra­ton, men tri­ves godt med litt mer fart. Om star­ten had­de hun føl­gen­de å si: – Det var en hese­ble­sen­de tøff start. Jeg er glad jeg ikke ble løpt ned.

Opp­mø­tet ble over­ras­ken­de godt og man­ge har ald­ri løpt før og har sett fram til å del­ta i In­ter­sportjog­gen. En fin miks av de som nes­ten ald­ri tre­ner og de som tre­ner hver dag. Og alle kom i mål!

FOTO: IVAR GOGSTAD

Abra­ham Sy­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.