Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Hvor­dan er det å være cruise­tu­rist?

● Lu­rer du på hvor­dan det er å kom­me til Kris­tian­sand som cruise­tu­rist? Vi har snak­ket både med de som be­sø­ker byen og de som tar imot. Re­por­ta­sjen kan du lese i mor­gen på pa­pir el­ler på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.