Go­de ti­der for ma­krell­fis­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fersk­mar­ke­det be­ta­ler godt for ma­krel­len som fiskes for ti­den, og ma­krel­len som fiskes er mye stør­re enn i fjor.

Fis­ker­ne er spe­si­elt gla­de for at det i år er stor ma­krell langs hele kys­ten. I fjor slet lås­set­ter­ne vel­dig med at det var mye små­ma­krell, skri­ver Fis­keri­b­la­det. Not­fis­ker­ne i luk­ket grup­pe un­der 13 me­ter kan i år fiske om lag 7100 tonn ma­krell. Med en an­slått snitt­pris per kilo på 13 kro­ner, be­tyr det en sam­let fangst­ver­di på over 90 mil­lio­ner kro­ner. Åpen Grup­pe, bå­ter un­der 11 me­ter uten fas­te kvo­ter, kan i år fiske 650 tonn. Fri­tids­fis­ker­ne har en egen kvo­te på 100 tonn som kan fiskes med not, garn el­ler snø­re. Det be­tyr en an­tatt fangst­ver­di på 1,3 mil­lio­ner kro­ner for fri­tids­fis­ker­ne. Kyst­flå­ten kan fiske 45.316 tonn ma­krell, mens ring­not­flå­ten kan fiske nær 182.000 tonn og trål om lag 10.000 tonn. Til nå er knapt 5000 tonn av en sam­let kvo­te på 238.000 tonn fisket.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.