Fær­re inn­brudd i juli

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Iføl­ge skade­sta­ti­stik­ken til Spare­bank 1 For­sik­ring er juli fe­rie­må­ne­den med fær­rest inn­brudd. Sta­ti­stik­ken går til­ba­ke helt til 1970 og er krys­tall­klar: Si­den 1970 er det meldt 12.903 inn­brudd i juli mot 14.129 inn­brudd i au­gust til Spare­bank 1. I ny­ere tid, si­den 2007, er det meldt inn 7962 inn­brudd i juli mot 8857 inn­brudd i au­gust. Både fra 1970 og si­den 2007 har det blitt meldt fle­re inn­brudd i må­ne­de­ne mai og juni, og i au­gust og sep­tem­ber enn i juli.

Iføl­ge Fi­nans Nor­ge har an­tall inn­brudd har gått ned de sis­te to åre­ne, og i fjor ble det meldt inn drøyt 31.000 inn­brudd til for­sik­rings­sel­ska­pe­ne. Hittil i år er det meldt inn 3.000 inn­brudd, mens det i førs­te halv­år i fjor lå på litt over 3600 inn­brudd. Det er Oslo, Trond­heim og Stav­an­ger som har flest inn­brudd, mens Ber­gen har fær­rest, vi­ser over­sik­ten fra for­sik­rings­sel­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.