Åse Michael­sen (57)

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Bo­satt i Mandal, gift, tre barn og to barne­barn

● Frp-po­li­ti­ker i Mandal fra 1995, stor­tings­re­pre­sen­tant 2005 - 2017

● Som­mer­ma­ten: Alt fra sjø­en unn­tatt krabbe­skjell og hum­mer.

● Som­mer­drik­ken: Jeg er nes­ten av­holds og drik­ker mest vann. Even­tu­elt en vel­dig tørr hvit­vin.

● Som­mer­lek­ty­re: Krim. Og så le­ser jeg gjer­ne om ar­ki­tek­tur, in­te­ri­ør og hage.

● Som­mer­sted: Ny­byg­get hyt­te i Mandal, litt vest for sen­trum.

● Ikke en som­mer uten: Jord­bær med «flø­de».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.