Full fyr i gam­mel, ube­bodd hyt­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Natt til ons­dag var det full fyr i ei ube­bodd hyt­te i Hel­lers­da­len i Søg­ne.

– Det var full fyr da vi kom. Flam­me­ne sto mang­fol­di­ge me­ter opp i væ­ret, sier ut­ryk­nings­le­der Olav Fram­vik i Kris­tiands­re­gion brann og red­ning sta­sjon Søg­ne.

Rundt klok­ka 04.00 gikk brann­alar­men. Pas­se­ren­de på E 39 had­de sett flam­mer og røyk i Hel­lers­da­len. Det sam­me had­de en po­liti­pa­trul­je som pas­ser­te til­fel­dig.

– Da vi an­kom ste­det så vi at det var så mye flam­mer og skog rundt at vi kjør­te full alarm. Vi fikk slått ned flam­me­ne, men måt­te kjø­re tank­bi­len tre-fire gan­ger for å fyl­le i en kum, sier Fram­vik.

Han for­tel­ler at det også brant noe i ve­ge­ta­sjo­nen, men at det ikke ble stor spred­ning.

– Det er tørt, men det er grønt også, og da bren­ner det ikke så godt, sier Fram­vik.

Hyt­ta skal ha vært ube­bodd i om­trent 15 år og ikke være til­kob­let strøm.

FOTO: JENS HOLM

Det brant i en ube­bodd hyt­te i Hel­lers­da­len natt til ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.