He­le­ri­sik­tet 42-åring had­de 200.500 kro­ner i sok­ke­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En 42 år gam­mel he­leri­til­talt mann ble på­gre­pet av po­li­ti­et med 200.500 kro­ner gjemt i sok­ker. Om halv­an­nen uke må man­nen møte i ret­ten. Man­nen kjør­te en lei­e­bil i Stav­an­ger sen­trum da han ble stan­set av po­li­ti­et og på­gre­pet 19. april i år. Da po­li­ti­et un­der­søk­te bi­len fant de kon­tan­te­ne i strøm­per man­nen had­de gjemt bak hanske­rom­met, skri­ver Ro­ga­nytt. Po­li­ti­et me­ner man­nen viss­te at pen­ge­ne var ut­byt­te fra straff­ba­re hand­lin­ger. Man­nen må møte i Stav­an­ger ting­rett 1. au­gust, og po­li­ti­et kom­mer der til å kre­ve inn­drag­ning av pen­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.