Pu­tin be­sø­ker Fin­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin be­sø­ker i slut­ten av må­ne­den Fin­land for sam­ta­ler med sin fins­ke mot­part Sau­li Ni­i­nisto. Ope­ra blir det også tid til.

6. de­sem­ber er det 100 år si­den Fin­land er­klær­te full uav­hen­gig­het fra Russ­land og det er i den an­led­ning Pu­tin kom­mer på be- søk. Be­sø­ket fin­ner sted 27. juli, da de to pre­si­den­te­ne skal mø­tes i Sa­vonl­in­na øst i Fin­land og de­ret­ter tøf­fe med damp­båt på inn­sjø­en Sai­maa til den his­to­ris­ke Ola­vin­l­in­na-bor­gen. På bor­gen skal de to over­være det rus­sis­ke Bol­sjoj-tea­te­rets fram­fø­ring av Tsjai­kovs­kijs ope­ra «Io­l­an­ta». l. Pu­tin be­søk­te Fin­land også i 2016, og i mars møt­tes de to le­der­ne i Arkhan­gelsk i Russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.