Dømt for men­neske­smug­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En thai­landsk ge­ne­ral og en frem­tre­den­de for­ret­nings­mann ble ons­dag kjent skyl­di­ge i men­neske­smug­ling etter at 36 ro­hin­g­ya­er ble fun­net døde for to år si­den.

Ge­ne­ral Ma­nas Kong­pa­en ble fun­net skyl­dig i fle­re til­fel­ler av men­neske­smug­ling og kor­rup­sjon. Pa­j­ju­ban Aung­kachotep- han, en for­ret­nings­mann og tid­li­ge­re po­li­ti­ker. ble også fun­net skyl­dig. I alt står 103 per­soner til­talt i sa­ken. De ble på­gre­pet i 2015 etter at 36 lik ble fun­net sør i Thai­land. De døde var alle ro­hin­g­ya­er som had­de flyk­tet fra My­an­mar. De had­de be­talt pen­ger til men­neske­smug­le­re som tok dem som gis­ler og holdt dem som fan­ger i jun­gel­lei­re mens de ven­tet på løse­pen­ger fra de­res på­rø­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.