Fakta

Faedrelandsvennen - - VITEN -

Lukte­vanns­hus

● Lukte­vanns­hus ble brukt av kvin­ner fra 1500- til 1800-tal­let og var blitt al­min­ne­li­ge i Nor­ge fra om­trent 1700.

● I hu­se­ne var det en li­ten be­hol­der med en svamp dyn­ket i par­fy­me.

● To­bak­ken ble i 1517 tatt med til Euro­pa av mun­ken Ramon som var med Co­lum­bus på hans opp­da­ger­fer­der.

● Kunst­fer­di­ge snus­hus i tre ble svært po­pu­læ­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.