En Ja­gu­ar-suv for fol­ket?

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● For to år si­den kom Ja­gu­ar med sin førs­te suv, F-pace, som ble en stor suk­sess. Nå har de pre­sen­tert lille­bro­ren E-pace som kan gjø­re en Ja­gu­ar-suv opp­nåe­lig for langt fle­re nord­menn. F-pace går inn i den ty­pis­ke fa­mi­lie­klas­sen for siv-er der kon­kur­ran­sen er hard. Nett­ste­det broom.no be­skri­ver E-pace som en kom­pakt suv med en leng­de på bare 4,40 me­ter men med god inn­ven­dig plass og et ba­ga­sje­rom på hele 575 li­ter. Inns­tegs­mo­del­len får en 150 hk die­sel­mo­tor og bak­hjuls­trekk. Den mest in­ter­es­san­te for det nors­ke mar­ke­det er nok mo­del­len med 2-li­ters die­sel­mo­tor på 180 heste­kref­ter, auto­mat og 4x4. Her gjet­ter broom. no på at pri­sen vil star­te et sted rundt 450.000 kro­ner, kan­skje nær­me­re 500.000.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.