Man­ge kjø­rer fort­satt på vin­ter­dekk

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Unge kvin­ner syn­der mest når det gjel­der å få skif­tet fra vin­ter­dekk til som­mer­dekk. Det vi­ser en ny un­der­sø­kel­se som SIFO (Sta­tens in­sti­tutt for for­bruks­forsk­ning) har gjort, skri­ver nett­ste­det broom. no. Selv om det sto­re fler­tal­let av nors­ke bi­lis­ter har skif­tet dekk før juni må­ned, opp­gir 70 pro­sent at de kjør­te med vin­ter­dekk etter

15. April. Fire av ti opp­gir at de ven­tet til mai med å skif­te til som­mer­hjul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.