Sat­ser på uten­bords mo­to­rer

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Uten­bords båt­mo­to­rer har hatt en kraf­tig vekst de se­ne­re åre­ne. Nå sat­ser Vol­vo Pen­ta på den­ne ty­pen mo­to­rer ved å bli ho­ved­ak­sjo­nær i ame­ri­kans­ke Se­ven Ma­ri­ne som pro­du­se­rer ver­dens kraf­tigs­te uten­bords­mo­to­rer, skri­ver nett­ste­det bat­ma­ga­si­net. no. Opp­kjø­pet blir av Vol­vo Pen­tas styre­le­der Bjørn Inge­man­son ka­rak­te­ri­sert som et stra­te­gisk trekk for å være med på å for­me frem­ti­dens uten­bords­mo­tor. Se­ven Ma­ri­ne i Milwaukee, Wis­con­sin USA, ble grunn­lagt i 2010. Sel­ska­pet pro­du­se­rer de kraf­tigs­te uten­bords­mo­del­le­ne i verden, mo­to­rer både på 557 og 627 hk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.