Su­ba­ru størst i verden på 4x4

Faedrelandsvennen - - MOTOR NYSATSING -

●● Ja­pans­ke Su­ba­ru er langt fra noen gi­gant i bil­ver­de­nen. Men i fjor var de ver­dens størs­te pro­du­sent av biler med fire­hjuls­drift. Med en an­del på 15,3 pro­sent av 4x4-mar­ke­det, skri­ver nett­ste­det broom.no. Det be­tyr at Su­ba­ru pro­du­ser­te 965.000 biler, alle med fire­hjuls­drift og de le­ver­te med det 245.000 biler mer enn Au­di som er nest størst på biler med fire­hjuls­drift. I Nor­ge sel­ger Su­ba­ru rundt 3000 biler i året. Det klart størs­te mar­ke­det er USA der Su­ba­ru sel­ger 60 pro­sent av pro­duk­sjo­nen, el­ler 615.000, av sine biler. En egen fab­rikk i In­dia­na skal i 2017 byg­ge rundt 400.000 biler for det ame­ri­kans­ke mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.