NYFØDT

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Ta­ni­ta Grind­land og Jos­hua Po­lenz, Kris­tian­sand. 18. juni ble vår kjæ­re Her­man født. Vi er stol­te og lyk­ke­li­ge for­eld­re.

Marthe Tor­ri­dal og Da­ni­el Tros­by, Kris­tian­sand. Nå er lille­søs­ter til So­fie Da­ni­el­le kom­met. Stor stas for både li­ten og stor. Vi er i lykke­rus og jub­ler for våre vak­re døt­re.

Ås­ne Holt­klimpen og Sevrin Rob­stad, Kris­tian­sand. 01.07.17 kom Mat­hil­de til verden, helt per­fekt og har al­le­re­de smel­tet våre hjerter!

Kris­ti­ne og Sondre Lo­land Gum­pen, Kris­tian­sand. 02.06 kom lil­le Olaf til verden. Hel­le er blitt stolt store­søs­ter og Kris­ti­ne og Sondre stol­te for­eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.