DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Gerd Mal­de, Lista­hei­men, døde

17. juli, 89 år gam­mel. Be­gra­vel­se fra Van­se kir­ke tors­dag

20. juli.

An­ne To­mine Knud­sen, Mandal om­sorgs­sen­ter, døde 15. juli, 91 år gam­mel. Be­gra­ves fra Mandal ka­pell tors­dag 20. juli.

Hild Foss, Marna­hei­men/lau­dal, døde 16. juli. Grav­ferd frå Bjelland kyr­kje fre­dag 21. juli.

Han­na Re­mine Dran­ge, Lista­hei­men/hel­vik, døde 16. juli, 89 år gam­mel. Be­gra­vel­se fra Van­se kir­ke fre­dag 21. juli.

Lis­bet Hen­ri­et­te Bru­ne, Aren­dal, døde 14. juli. Bi­set­tes i Aren­dal ka­pell fre­dag 21. juli.

Bir­git Kas­para Sol­vang, Ne­de­nes, døde 12. juli. Be­gra­ves fra En­ge­ne kir­ke fre­dag 21. juli.

Tri­ne Eli­sa­beth Knud­sen, Fro­land, døde, 13 juli. Bi­set­tes fra Fro­land kir­ke fre­dag 21. juli.

El­len Marie Terje­sen Spig­seth, Ne­de­nes, døde 14. juli. Be­gra­ves fra En­ge­ne kir­ke fre­dag 21. juli.

Sig­ny Tho­mine Jen­sen, Fær­vik, døde 13. juli. Be­gra­ves fra Fær­vik kir­ke fre­dag 21. juli.

Te­re­sia Arne­vig, Ber­ge Gård, døde 11. juli. Be­gra­ves fra Eide kir­ke tirs­dag 25. juli.

Ruth Solveig Sola, Sola, døde 13. juli, 87 år gam­mel. Be­gra­ves fra Sola kir­ke tirs­dag 25. juli.

Mar­got Bre­vik, Trom­øy, døde 16. juli. Be­gra­ves fra Fær­vik kir­ke tirs­dag 25. juli.

El­len Ot­ter­bech, Aren­dal, døde

16. juli. Bi­set­tes i Aren­dal ka­pell tirs­dag 25. juli.

Oline Eppe­land Hagen, Døle­mo/riks­hos­pi­ta­let, døde 15. juli. Lil­le Oline vil bli be­gra­vet fra Åm­li kir­ke ons­dag 26. juli.

El­sa Mom­rak, Aren­dal, døde 17. juli. Bi­set­tes i Aren­dal ka­pell ons­dag 26. juli.

Bjørg Val­vik Kristensen, døde

12. juli, 63 år gam­mel. Bi­set­tes i Od­der­nes ka­pell ons­dag

26. juli.

Mor­ten Nil­sen, Aren­dal, døde 12. juli. Bi­set­tel­sen vil fin­ne sted i still­het. • Send gjer­ne et av dine blink­skudd til oss. Send epost til

ny­he­ter@fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.