BRYLLUPSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

An­ne Li­se og Thor­vild Tho­mas­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med dia­mant­bryl­lup. Gle­der oss til å fei­re dere som vi er så gla­de i. Hil­sen fa­mi­li­en.

60 år

As­laug Ire­ne og To­re M. Hoem, Søg­ne. Gra­tu­le­rer med Dia­mant­bryl­lu­pet fra barn, svi­ger­barn, barne­barn og olde­barn. Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Vass­drag på den py­re­ne­is­ke halv­øy

4. Til­tro

6. Skrå­ning

7. M.-navn

8. Tone

9. Tall

10. Fu­ge, søm

12. Lukt LODDRETT

1. By i USA

2. Nek­tel­se

3. Skrå

4. Slyng­plan­te

5. Fjas

11. Like Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Na­mur

4. Tøs

6. Gå

7. AS

8. Or

9. Ul

10. Eos

12. An­ger LODDRETT

1. Na­goya

2. Mø

3. Ris­ler

4. Tåre

5. Saus

11. Og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.