QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken norsk-svensk-dansk union opp­hør­te på 1500-tal­let, men er ald­ri for­melt opp­løst?

2. Hvil­ken skue­spil­ler ble fun­net be­visst­løs 11. au­gust 2014 i sitt hjem i Pa­ra­di­se Cay i Ca­li­for­nia og døde kort tid etter?

3. Hva ble om­rå­det mel­lom Eu­frat og Ti­gris kalt i old­ti­den?

4. Hvem skrev ro­ma­nen “Her­man”?

5. Hvor er Sa­bra?

6. Hva er det nors­ke nav­net til an­guil­la an­guil­la?

7. Hva het D.D.E.S førs­te pla­te som kom i 1993?

8. Hva het jente­trio­en som be­stod av Beyoncé Know­les, Kel­ly Row­land og Michel­le Wil­liams?

9. Hva he­ter Nor­ges førs­te dra­bant­by?

10. Hva slags dyr er en skrubb?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.