LOKALSPORTEN

– lo­kal­idret­tens egne ny­he­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Bli med i lokalsporten!

Lokalsporten.fvn.no er si­den for bru­ker­skapt inn­hold, der klub­ber og ut­øve­re selv skri­ver fra stev­ner, tre­ning og an­net. For­må­let er å spei­le mang­fol­det og bred­den i lo­kal­idret­ten, og fle­re av sa­ke­ne pub­li­se­res også på for­si­den til fvn.no. Minst en gang i uka sam­ler vi ut­valg­te bidrag i pa­pir­avi­sen. Vil du som ut­øver el­ler din klubb være med som en av sta­dig fle­re bi­drags­yte­re, kan du sen­de en e-post til ru­ne.stens­land@fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.