Ek­pe til Aren­dal

Faedrelandsvennen - - SPORT - MARTIN BRØSTE

Thomp­son Ek­pe har vært ut­leid fra Mol­de til Kris­tian­sund den­ne se­son­gen.

Thomp­son Ek­pe er klar for 1.-di­vi­sjons­klub­ben Aren­dal. Det be­kref­ter Mol­de FK ons­dag.

Ek­pe har vært ut­leid til Kris­tian­sund den­ne se­son­gen, men ut­låns­av­ta­len løp ut i som­mer. Også i fjor høst var ni­ge­ria­ne­ren ut­leid til KBK. Ek­pe har seks inn­hopp for KBK i elite­se­ri­en den­ne se­son­gen.

Ek­pe sig­ner­te for Mol­de før fjor­års­se­son­gen, men han fikk ald­ri spil­le i elite­se­ri­en for MFK. Han var imid­ler­tid in­volvert i samt­li­ge av de tre cup­run­de­ne for Mol­de i fjor.

– Han gir oss noe vi har mang­let. Vi har man­ge go­de ball­spil­le­re, men vi har tapt for mye på midt­en. Ek­pe er 197 centi­me­ter høy og full av musk­ler. Han kan gi oss en du­ell­styr­ke som vi sav­ner i dag, både i luf­ten og langs bak­ken. I til­legg er han rask og spil­ler en­kelt. Det vil til­fø­re oss noe vi sav­ner og gjør også at vi kan flyt­te and­re høy­ere i ba­nen, sier Aren­dal-tre­ner Mat­tias An­ders­son til klub­bens nett­si­der.

Tid­li­ge­re i uka ble det klart at Mol­de hen­ter Kongs­vin­gers midt­bane­spil­ler Martin Skjel­breid El­ling­sen.

Han har sig­nert kon­trakt fra 1. de­sem­ber i år, til ut se­son­gen 2020.

FOTO: NTB SCANPIX

Thomp­son Ek­pe er klar for Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.