I Nor­ge er vi eks­per­ter på å føl­ge med på væ­ret.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - KAMILLA RUDBERG

Avi­se­ne skri­ver om væ­ret, le­ser­ne klik­ker seg inn på vær­sa­ker, vi sjek­ker hyp­pig yr.no og det er et etter­trak­tet small talk-tema. Det er klart vi vil ha sol. Sol og sky­fritt vær, for det mes­te. Nå kom­mer det, iføl­ge yr.no, litt regn­tun­ge sky­er til Kris­tian­sand. Det er selv­føl­ge­lig litt kje­de­lig. Vi vil jo sole oss, bade og sluk­ke tørs­ten vår med fruk­ti­ge drin­ker og ute­pils. Men husk hvor hel­di­ge vi er som får litt regn. Det har nett­opp vært sto­re skog­bran­ner langs Mid­del­havs­kys­ten. Fle­re land sli­ter med nåde­løse tørke­pe­rio­der. Så kan­skje vi skal prø­ve å ap­plau­de­re reg­net litt? Så kan vi gle­de oss til fle­re dager med sol, etter at mar­ka har fått sluk­ket tørs­ten den også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.