Jeg me­ner at Hå­kon­sen bur­de få en opp­reis­ning og er­stat­ning for må­ten de be­hand­let hen­ne. Jeg for­ven­ter at po­li­ti­et går i seg selv, og ber om unn­skyld­ning.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Demokratene

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Fjer­de juli 2017 var Ir­ma på en spille­kiosk i Mar­kens da to po­liti­be­tjen­ter på­grep hen­ne. Ir­ma fikk for­klart at po­li­ti­et had­de en vi­deo som vis­te at hun had­de stjå­let en lomme­bok på en an­nen kiosk da­gen før. Sa­ken er nå hen­lagt.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Demokratene, her re­pre­sen­tert ved Vi­dar Klep­pe og Jor­unn Ol­sen, job­ber nå sam­men med Ir­ma Veivåg Hå­kon­sen for er­stat­ning etter hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.