Slik vil 22. juli bli mar­kert

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LARSEN

Lør­dag 22. juli er det seks år si­den tra­ge­di­en på Utøya og i re­gje­rings­kvar­ta­let. I Kris­tian­sand vil det bli mar­kert med en minne­kon­sert og ap­pell ved dom­kir­ken.

– Jeg er opp­tatt av at de fal­ne skal min­nes og ald­ri bli glemt. Vi skal ald­ri glem­me, sier Jan­ni­ke Arne­sen.

I mor­gen er det seks år si­den Nor­ge ble ram­met av ter­ror­an­gre­pet som ram­met Re­gje­rings­kvar­ta­let og Utøya. Fire ung­dom­mer fra Vest-ag­der mis­tet li­vet.

Arne­sen fra Kris­tian­sand er en av dem som over­lev­de ter­ro­ren på Utøya. I de seks åre­ne etter har hun vært sterkt in­volvert i po­li­tik­ken for å kjem­pe for AUF.

– For meg er det vel­dig godt å vite at da­gen blir mar­kert. Sam­ti­dig me­ner jeg det er vik­tig for de etter­lat­te og for sam­fun­net ge­ne­relt å bli på­min­net det som skjed­de, sier Arne­sen.

I Kris­tian­sand vil da­gen bli mar­kert med minne­guds­tje­nes­te i Dom­kir­ken. Det vil også bli lagt ned krans og holdt ap­pell ved min­nes­mer­ket. Vest-ag­der AUF har hvert år si­den ter­ro­ren hatt en minne­mar­ke­ring på års­da­gen.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

I mor­gen 22. juli mar­ke­res det at det er seks år si­den ter­ro­ren på Utøya. Her fra fjor­årets mar­ke­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.