Fakta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Eks­kur­sjo­ner og hva de kos­ter

Tur til Lil­le­sand:

● Cos­ta Crui­ses: 846 voks­ne, 592 barn

● Hol­land Ame­rica Li­ne: 1239 el­ler mer

● Wind­star Crui­ses: 2208

● Pr­in­cess Crui­ses: 1313

Se­tes­dals­ba­nen:

● Cos­ta Crui­ses: 846 voks­ne,592,barn

● Pr­in­cess Crui­ses: 1231

● Nor­we­gi­an Crui­se Li­nes: 826 voks­ne, 409 barn

Tur til Mi­ne­ral­par­ken:

● Hol­land Ame­rica Li­ne: 419 til 821

● Pr­in­cess Crui­ses: 820

By­vand­ring i Kris­tian­sand:

● Hol­land Ame­rica Li­ne: 419 til 821

● Pr­in­cess Crui­ses: 820

Tur rundt øy­grup­pe­ne uten­for Kris­tian­sand:

● Hol­land Ame­rica Li­ne: 829 til 1231

● Pr­in­cess Crui­ses: 1149

Guidet seg­way-tur i Kris­tian­sand:

● Wind­star Crui­ses: 1108

Høl­len, Søg­ne og Vest-ag­der mu­se­et:

● Cos­ta Crui­ses: 611 voks­ne, 428 barn

● Pr­in­cess Crui­ses: 820

● Hol­land Ame­rica Li­ne: 829 til 1231

Byg­lands­fjor­den og Vest-ag­der mu­se­et:

● Nor­we­gi­an Crui­se Li­nes: 1076 voks­ne,542 barn

Kurs i mat­la­ging hos Glad­kjøk­ke­net:

● Hol­land Ame­rica Li­ne: 1239 el­ler mer

● Pr­in­cess Crui­ses: 1477

Smak av norsk mat med lo­kal mat­jour­na­list:

● Wind­star Crui­ses: 1633

Gå­tur i Bane­heia og Rav­ne­da­len:

● Wind­star Crui­ses: 812

Raf­ting:

● Hol­land Ame­rica Li­ne: 1239 el­ler mer

● Pr­in­cess Crui­ses: 1641

Rib-raf­ting:

● Cos­ta Crui­ses: 1215 voks­ne, 850 barn

Tur til Lin­des­nes fyr:

● Cos­ta Crui­ses: 794 voks­ne, 556 barn

● Nor­we­gi­an Crui­se Li­nes: 909 voks­ne, 459 barn

Båt­tur til Ny-helle­sund:

● Nor­we­gi­an Crui­se Li­nes: 1828 voks­ne, 1828 barn

Be­søk til Huns­fos bryg­ge­ri og fiske­bryg­ga:

● Nor­we­gi­an Crui­se Li­nes: 1160 voks­ne, 575 barn

Be­søk til Nøg­ne Ø bryg­ge­ri og fiske­bryg­ga:

● Cos­ta Crui­ses: 888 voks­ne, 621 barn

Buss- og damp­båt-tur i Kris­tian­sand:

● Cos­ta Crui­ses: 840 voks­ne,589 barn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.