FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Rav­ne­da­len Li­ve

● Er en år­lig to­da­gers-som­mer­fest som ar­ran­ge­res ved ho­ved­sce­nen i Rav­ne­da­len.

● Fre­dags­pro­gram­met be­står av fil­m­quiz og gra­tis utekino.

● På lør­dags­pro­gram­met spil­ler ar­tis­ter som CC Cow­boys, Si­vert Høyem, Kari Brem­nes og Uriah He­ep.

● Rav­ne­da­len Li­ve ar­ran­ge­res av Jan Ken­neth Tran­seths sel­ska­per Svart Bel­te book­ing AS og Dir­ty Old Town.

● I fjor kom det 4000 til­skue­re, og i år reg­ner Tran­seth med å gjen­ta pub­li­kums­tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.