10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. JULI 2007

●● Flekke­fjord-ord­fø­rer Sig­mund Kroslid (KRF) vil gi po­kal til de som fø­der i Åna-sira. Bygde­fol­ket fø­ler seg pro­vo­sert og me­ner kom­mu­nen hel­ler bør ta bed­re vare på ut­kant­e­ne. – Det­te kom­mer fra en kom­mu­ne med po­li­ti­ke­re som vil­le leg­ge ned sko­len vår og g som ikke gjør noe for å bed­re vei­en ut hit. Hva skal vel små­barns­for­eld­re med en po­kal når de blir uten sko­le, spør en opp­gitt pgitt Bjørn Sand i Åna-sira. Ord­fø­re­ren vil gi po­kal til de som fø­der i byg­da, men bare til de som bor på Flekke­fjord­si­den av elva der om­lag mlag 100 av byg­das 300 inn­byg­ge­re bor. Den andre­dre de­len av byg­da «ei­es» av Sokn­dal kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.