50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. JULI 1967

●● Klok­ken sju i går mor­ges slut­tet van­net i Otra å sti­ge ved Val­le, og selv om det er meldt om regn­by­ger i Se­tes­dals­hei­ene, reg­nes det nå med at flom­men som i lø­pet av få ti­mer ons­dag kveld og natt satte sto­re de­ler av Se­tes­dal un­der vann, nå er over. Len­ger nede i da­len fort­sat­te van­net å sti­ge hele for­mid­da­gen­gen i går, men også der ble kul­mi­na­sjo­nen nåddd i lø­pet av da­gen, og så langt ned som til Byg­lands­fjord er flom­men på re­tur. Flom­men kom over­ras­ken­de på folk i da­len, både fast­bo­en­de og til­rei­sen­de, og den kom fort. t. Ons­dag kveld steg van­net med re­ekord­fart, stig­nin­gen var på det mes­te este en centi­me­ter hvert mi­nutt, og før top­pen var nådd had­de van­net ste­get t nes­ten tre me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.