Suk­sess for sør­len­din­ge­ne i U20-EM

Faedrelandsvennen - - SPORT - RUNE STENSLAND

Både Stel­la Wein­berg og Ing­vild Mein­seth vi­de­re.

Spyd­kas­te­ren Stel­la Wein­berg (18) fra KIF Fri­idrett kas­tet 52,05 me­ter i kva­li­fi­se­rin­gen i U20-EM tors­dag. Det var det fem­te lengs­te kas­tet, og holdt greit til en plass i fre­da­gens pre-fi­na­le.

– Det holdt med to kast for Stel­la i kva­li­fi­se­rin­gen, og hun føl­te det gikk rik­tig bra. Hun tror på bed­re leng­de i fi­na­len, sier far og klubb­tre­ner Michael Wein­berg.

Wein­bergs pers er 57,47 me­ter. Ni­kol Ta­bas­ko­va fra Tsjek­kia had­de kva­li­fi­se­rin­gens leng­te kast med 53 me­ter. De åtte bes­te etter tre kast i fre­da­gens pre-fi­na- le går vi­de­re til selve fi­na­len.

Ing­vild Mein­seth (18) fra Grim­stad-klub­ben Sø­rild løp tors­dag inn til se­song­bes­te på 100 me­ter med ti­den 11,71 se­kun­der. Det var den fjer­de bes­te ti­den i kva­li­fise- rin­gen. Oli­via Oko­li fra Stor­bri­tan­nia var ras­kest med 11,65 se­kun­der. Mein­seth løp semi­fi­na­le etter at Fædre­lands­ven­nen gikk i tryk­ken tors­dag. Se fvn.no for re­sul­ta­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.