– Sør­len­din­ge­ne har ald­ri sk

Ei uke før Landsskytterstevnet be­gyn­ner me­ner Nrk-eks­pert at fle­re Ag­der-skyt­te­re enn noen­sin­ne er ka­pab­le til å ende i Konge­la­get.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST:

unge lo­ven­de skyt­te­re her i lan­det og da­gens bes­te se­nior­skyt­te­re gjer­ne er med­lem av.

I år har imid­ler­tid Sør­li, i lik­het med sine lille­brød­re Da­ni­el og Hå­kon (de to tid­li­ge­re Greip­stad-skyt­ter­ne re­pre­sen­te­rer nå Hø­land/bjørke­lan­gen Skyt­ter­lag) klart per­fek­te 350 po­eng. Da­ni­el Sør­li er att­på­til re­gje­ren­de skyt­ter­kon­ge.

– Da­ni­el im­po­ner­te vold­somt i

ARKIVFOTO: OLAV REGE OL­SEN

Met­te Eli­sa­beth Finne­stad ble ti­de­nes førs­te skyt­ter­dron­ning da hun vant un­der Landsskytterstevnet i Måls­elv i 2006.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.