Der det hele be­gyn­te.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - BIRGITTE KLÆKKEN

Min førs­te som­mer­jobb som jour­na­list star­tet hos Fædre­lands­ven­nen på Tor­vet. Ak­ku­rat der gjes­te­ne hos Bøn­der i byen ben­ker seg ved det run­de bor­det, skrev jeg mine førs­te ar­tik­ler. For en plass å job­be! Kort vei til alt og et yren­de liv. Gikk jeg tom for ide­er, åp­net jeg dø­ra og så vel­tet det nes­ten inn le­se­re med noe å for­tel­le. I åre­ne etter har jeg vært jour­na­list både i Se­tes­dal, Man­dal og så Kris­tian­sand igjen i uli­ke lo­ka­ler. Etter «unn­taks­til­stan­den» i Kvad­ra­tu­ren de sis­te to åre­ne, åp­nes Tor­vet nå igjen steg for steg, og i ja­nu­ar er både Fædre­lands­ven­nen og jeg til­ba­ke der det hele be­gyn­te for min del: I hjertet av byen. Jeg gle­der meg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.