per­son­vern­po­li­cy:

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Våre bru­ke­res til­lit er av størs­te vik­tig­het for oss, og Fædre­lands­ven­nen er der­for opp­tatt av å iva­re­ta ditt per­son­vern. I det vi har kalt vår per­son­vern­po­li­cy for­kla­rer vi hvor­dan vi tar hen­syn til per­son­ver­net. Les mer på fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.