21-åring fra Moss var of­fe­ret

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Det var 21 år gam­le Alex­and­ra The­re­se Nils­sen fra Moss som ble drept på en hyt­te på Sør­bøl­fjel­let i Flå i Bus­ke­rud den­ne uken. Po­li­ti­et gikk fre­dag for­mid­dag ut med nav­net på draps­of­fe­ret i sam­råd med de etter­lat­te. Nils­sens 25 år gam­le sam­bo­er er sik­tet for dra­pet og va­re­tekts­fengs­let. Iføl­ge Ole Pet­ter Løk­ke- berg, som er en nær venn av fa­mi­li­en, har for­eld­re­ne mis­tet sitt enes­te barn. Fa­mi­li­en har bodd i Spa­nia de sis­te åre­ne, men dat­te­ren flyt­tet til­ba­ke til Nor­ge for et drøyt år si­den. Iføl­ge Dag­bla­det har den 24 år gam­le sam­bo­eren i av­hør er­kjent at han sto bak dra­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.