Stol­ten­berg om 22. juli: – Kao­set var to­talt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Jens Stol­ten­berg hå­pet i det lengs­te at eks­plo­sjo­nen 22. juli ikke skyld­tes en bom­be. I lø­pet av noen mi­nut­ter gikk det opp for ham hva som had­de skjedd.

– Da var kao­set to­talt, sa Stol­ten­berg da han fre­dag etter­mid­dag del­tok i en minne­sam­ta­le i Oslo sam­men med Utøya-over- le­ven­de La­ra Rashid.

Han for­tal­te om mi­nut­te­ne fra han hjem­me i stats­mi­nis­ter­bo­li­gen bak Slot­tet hør­te et drønn langt unna til råd­gi­ver Sind­re Bey­er ring­te og for­tal­te at det had­de fun­net sted en eks­plo­sjon. Kort tid etter rin­ger Ar­vid Sam­land, som også var Stol­ten­bergs råd- gi­ver ved Stats­mi­nis­te­rens kon­tor.

– Han be­fant seg i Høy­blok­ka og vil­le for­sik­re seg om at jeg var uskadd. Mens vi snak­ket gikk han ned­over trap­pe­ne fra 16. eta­sje og for­tal­te hva han så. Da han så det førs­te drep­te men­nes­ket, var det ikke len­ger noen tvil om at det­te ikke var noen ar­beids­ulyk­ke, sa den tid­li­ge­re stats­mi­nis­te­ren og Ar­bei­der­par­ti-le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.