Du­ter­te: «Mot­by­de­li­ge» USA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pre­si­dent Du­ter­te sier han ald­ri vil dra til det han kal­ler mot­by­de­li­ge USA.

Sal­ven fra den skudd­gla­de pre­si­den­ten kom etter en kon­gress­hø­ring i Washing­ton om men­neske­ret­tig­hets­brudd i Filip­pi­ne­ne. Fle­re grup­per og per­soner som er sterkt kri­tis­ke til Du­ter­tes hen­syns­løse krig mot narko­ban­de­ne, slapp til un­der hø­rin­gen.

– Det vil ald­ri bli tid til noe Usa-be­søk i min pre­si­dent­pe­rio­de. Hel­ler ikke etter­på, sa Du­ter­te. Han la til at had­de sett USA og at han fant lan­det mot­by­de­lig (lou­sy).

– Det er for man­ge brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne der, sa pre­si­den­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.