50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. JULI 1967

●● Det er pris­krig på jord­bær i Kris­tian­sand, i dag er pri­sen falt helt ned til kr. 1,90 pr. kurv. – Det­te kan ikke fort­set­te. Nå kan vi like godt gjø­re som kaffe­hand­ler­ne i Bra­sil når pri­se­ne blir for lave - bren­ne hele av­lin­gen. Det blir in­gen­ting igjen til oss s pro­du­sen­ter, sier en av dem til Fædre­lands­ven­nen. nnen.

Til sam­men­lig­ning kan nev­nes at jord­bær­dyr­ker­ne i Lens­vik ved Trond­heim har tru­et med det sam­me hvis de ikke får åtte kro­ner pr. kurv. År­sa­ken til de lave pri­se­ne er først og fremst en pris­krig som torv­hand­ler­ne las­ter et par for­ret­nin­nin­ger for. For­ret­nin­ge­ne har fle­re da­ger ager solgt bæ­re­ne bil­li­ge­re enn torv­hand­lernd­ler­ne, og har der­med truk­ket kun­der er som hand­ler and­re ting sam­ti­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.