Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter den fir­kan­te­de byg­nin­gen som er Islams størs­te hel­lig­dom?

2. Hva er afa­si?

3. Hvor man­ge Ol-gull tok “Kup­per’n”?

4. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Stord?

5. Hvil­ken norsk for­fat­ter har skre­vet ”So­la er en feit gud” og ”Må­nen er en di­ger pud­ding”?

6. Hva kal­les bronse­al­der­kul­tu­ren på Kre­ta som had­de sin stor­hets­tid rundt år 2000 f. Kr.?

7. Hvem er Ray Brad­bury?

8. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 31. de­sem­ber?

9. Hvil­ket lands tu­ris­ter bruk­te mest pen­ger per tu­rist i Nor­ge, nes­ten dob­belt så mye som de nes­te på lis­ta, i føl­ge Tu­ri­stun­der­sø­kel­sen 2014?

10. Hvil­ket ord bru­kes også om stof­fet hydro­gencya­nid, for ek­sem­pel i kri­mi­nal­bø­ker?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.