En av for­de­le­ne

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - ELI VAN DER EYN­DEN

med å ha en kjæ­res­te som ikke er fra el­ler bor i Kris­tian­sand, er at man får sett byen med litt nye øyne. Når han er på be­søk, rus­ler vi langs strand­pro­me­na­den og fiske­bryg­ga, be­sø­ker de kafé­ene jeg glem­mer at fin­nes og stop­per opp ved sta­tu­er jeg strengt tatt ald­ri har lagt mer­ke til. Vi er rett og slett tu­ris­ter, og det er sab­la tri­ve­lig. Nes­te punkt på pla­nen, er kan­skje det mest tu­rist­ba­ser­te man kan ta seg til in­nen­for kom­mune­gren­sa. I dag skal jeg nem­lig fei­re lør­da­gen (og min egen 30-års­dag) med en City Train-tur. I alle år har jeg sett de blå og hvi­te to­ge­ne fre­se do­vent for­bi, og en­de­lig skal jeg få være med. Det er på tide etter tre ti­år som stolt kris­tian­san­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.