Tre mil­lion­ge­vins­ter gikk til Ag­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

●● To menn fra Kris­tian­sand had­de sju ret­te i Lot­to på lør­dag, og ble nes­ten 4,7 mil­lio­ner kro­ner ri­ke­re.

– Kan du si sum­men en gang til? Også må du si det til kona mi og.

Slik rea­ger­te kris­tian­san­de­ren da Norsk Tip­ping i kveld ring­te og gra­tu­ler­te ham med den net­te sum av kro­ner 4.679.975,- i Lot­to-ge­vinst, mel­der Norsk Tip­ping i en presse­mel­ding.

Han kos­te seg foran gril­len sam­men med kona da te­le­fo­nen om mil­lion­ge­vins­ten kom. Den and­re vin­ne­ren fra Kris­tian­sand var på jobb, og tok først te­le­fo­nen tred­je gang Norsk Tip­ping for­søk­te å nå ham.

Også på Jo­ker-trek­nin­gen var det en sør­len­ding som trakk det lengs­te strå­et. En mann fra Ri­sør er blitt 1.968.000 kro­ner ri­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.