Har de­tal­jert over­sikt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● I pla­na­ne frå fyl­kes­man­nen er det ein de­tal­jert over­sikt over fra­man­de artar. Gjed­de, øre­kyte og sørv er blant dei fiska­ne som gjer mest ska­de i fersk­vatn. I salt­vatn blir stil­le­hav­søs­ter­sen trekt fram som ein uønska art. Den byg­ger til og med eig­ne rev og det førs­te er ob­ser­vert i Noreg.

På plante­sida er lis­ta lang. Her finn ein plan­tar som kan bli opp­til to me­ter høge, spreie seg raskt og ta over an­nan ve­ge­ta­sjon. Men man­ge plan­ter er det mog­leg å stan­se, i al­le høve om ein er tid­leg ute. Det er ver­re å stan­se fra­man­de fiske­ar­tar.

– Ein plan­te står stil­le og flyt­tar seg ikkje frå ge­ne­ra­sjon til ge­ne­ra­sjon. Men fisk flyt­tar seg og er vans­ke­leg å stan­se. Det er også vans­ke­leg å opp­da­ge om ein fiske­art har spreidd seg, sei­er Pål Al­fred Lar­sen, se­nior­in­ge­ni­ør hjå fyl­kes­man­nen i Aust og Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.